Kunst-performance udstiller demokratisk hykleri

(In English below)
I dag, torsdag den 14. december 2023, har jeg udført en kunst-performance foran Christiansborg. Jeg rev 94 danske gulerødder på et rivejern.
Performancen er en kommentar til de 94 medlemmer af Folketinget, som med falske løfter om sikkerhed har stemt ja til et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund. Deres stemme oser af dobbeltmoral. Som folketingsmedlemmer har de alle skrevet under på at følge Danmark Riges Grundlov. Alligevel har de valgt, at religiøse bøger, som prædiker mod grundlovens demokratiske principper, skal nyde større beskyttelse end grundloven selv.
Siden 1953 har Danmarks Riges Grundlov været fundamentet for et stadig rigere og friere samfund. Især kvinderne har mødt flere muligheder og færre begrænsninger. Men det lader til, at rigdommen og friheden har skabt en privilegieblindhed, som har ført nogle politikere på kollisionskurs med de værdier, de har forpligtet sig på at værne om. Deres demokratiske potens smuldrer i mødet med verden udenfor parlamentets tykke mure.
Firoozeh Bazrafkan, Billedkunstner

Art performance exposes democratic hypocrisy

Today, Thursday, December 14, 2023, I performed an art performance in front of Christiansborg. I grated 94 Danish carrots on a grater.
The performance is a commentary on the 94 members of the Danish Parliament who, with false promises of security, have voted in favour of a ban on improper treatment of writings with significant religious significance for a recognized religious community. Their vote reeks of double standards. As members of parliament, they have all signed a pledge to follow the Danish Constitution. Yet they have chosen that religious books that preach against the democratic principles of the constitution should enjoy greater protection than the constitution itself.
Since 1953, the Danish Constitution has been the foundation for an ever richer and freer society. Women in particular have seen more opportunities and fewer restrictions. But it seems that wealth and freedom have created a privilege blindness that has led some politicians on a collision course with the values they have pledged to uphold. Their democratic potency is crumbling in the face of the world outside the thick walls of parliament.
Firoozeh Bazrafkan, Visual Artist